Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
WKU w Malborku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku jest:

  • organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowanym Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;
  • terenowym organem administracji wojskowej odpowiadającym za realizację problematyki obronnej na administrowanym terenie.
 WKU w Malborku zakresem działania terytorialnego obejmuje:  TEREN ADMINISTROWANY PRZEZ WKU w MALBORKU
  • powiat malborski,
  • powiat sztumski,
  • powiat kwidzyński,
  • powiat nowodworski,
  • powiat tczewski /od 01.01.2011 r./.
 
 
Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:
  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością kraju;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  • promocja obronności i służby wojskowej. 

 


 Liczba odwiedzających nas:  monitoring pozycji