Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

Podziękowania i życzenia
Szefa Sztabu Generalnego WP

dla żołnierzy rezerwy

 
 


Nabór na kurs oficerski i podoficerski w 2014 roku

w zakładce aktualności - malbork.wku.wp.mil.pl/pl/1047_13357.html


 

WKU w Malborku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku jest:

 • organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowanym Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;
 • terenowym organem administracji wojskowej odpowiadającym za realizację problematyki obronnej na administrowanym terenie.
 WKU w Malborku zakresem działania terytorialnego obejmuje: 
 • powiat malborski,
 • powiat sztumski,
 • powiat kwidzyński,
 • powiat nowodworski,
 • powiat tczewski;
Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:
 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością kraju;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.